BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdurrahman AYDIN, Ali ÖZTÜRK
ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN DEKANTÖRLER VE ATIK SU ÇAMURLARININ TEKRAR KULLANIMININ İNCELENMESİ
 
Küresel ısınma nedeniyle su kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Su kıtlığı yaşanan kesimlerde etkili bir su politikası izlemenin yanında arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atık suların da yararlı şekilde kullanılması amaç edinilmelidir. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan atık suların arıtılma işlemi yapılmadan alıcı ortamlara gönderilmesi çevrenin kirlenmesine yol açmakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Atık su arıtma çamuru miktarının, atık su miktarının artmasına bağlı olarak artış göstermesiyle oluşan çamurların tarım, enerji, orman, çimento, maden ocakları gibi alanlarda tekrar kullanılmasına yönelik araştırmalar devam etmektedir. Atık suların çevreye olan etkilerini minimize etmek için arıtma işleminin minimum enerji tüketerek maksimum verimi elde etmek amaçlanır. Atık su arıtma tesislerinde buharlaştırma ve kurutma yönteminin kullanılması yerine mekanik ayrıştırma yöntemi olan santrifüj dekantörlerin kullanılması enerji tüketim maliyetlerinin azalmasına neden olacaktır. Mekanik ayrıştırma yöntemi katı-sıvı, sıvı-sıvı, katı-sıvı-sıvı karışımların birbirinden ayrıştırılmasında, katıların konsantresi ve susuzlaştırılmasında, karışımdaki bileşenlerin ekstraksiyonunun yapılmasında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Dekantörlerin kullanıldığı alanlardan bir tanesi de bir katı-sıvı karışımı olan atık suyun arıtılma prosesidir. Arıtma işlemi sonucunda elde edilen temiz suyunun berraklığının yüksek olması da amaçlanan bir durumdur. Bu çalışma kapsamında atık su çamurlarının alternatif kullanım alanları, atık su arıtma tesislerindeki enerji verimliliği ve atık su arıtma tesislerinde kullanılan dekantörler açıklanacak ve dekantörlerin çevreye olan etkileri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Atık Su, Arıtma, Dekantör, Santrifüj, Dekantasyon, Çevre 


Keywords: