BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer Mert BAYRAKTAR, Atilla MUTLU
BALIKESİR ŞEHIR MERKEZINDE TRAFIK KAYNAKLI HAVA KIRLILIĞI SEVIYELERININ ANALIZI
 
Günümüzde, şehir merkezlerinde ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliği önemli oranda artmakta ve hem lokal ve hem de global anlamda ciddi bir sorun haline gelmektedir Bu çalışmada, ülkemizin nüfus ve ulaşım açısından en yoğun şehirleri olan İstanbul, İzmir ve Bursa illerini birbirine bağlayan karayolu ağları ortasında bulunan Balıkesir il merkezinde trafikten kaynaklanan hava kirliliği seviyeleri incelenmiştir. İl merkezinde bulunan toplam yirmi dört adet kavşak analiz edilmiş ve bu kavşaklardan geçen taşıt sayımları yapılmıştır. Taşıt sayımları şehir merkezinde bulunan en yoğun kavşaklarda sabah ve akşam saatlerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport) programı yardımı ile analiz edilerek, kirleticilere ait trafik kaynaklı emisyonlar hesaplanmıştır. COPERT, AB standartlarında araçlardan kaynaklanan hava kirleticileri emisyonlarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. Araç nüfusu, kilometre, hız ve ortam sıcaklığı gibi diğer verileri kullanır ve belirli bir ülke veya bölge için emisyonları ve enerji tüketimini hesaplar. İncelenen toplam 24 kavşakta oluşan trafik faaliyetleri neticesinde, sıcak ve soğuk iklim özellikleri dikkate alınarak, yapılan analizler sonucunda yıllık olarak yaklaşık 682 ton CO ve 133 ton NOx emisyonlarının trafik kaynaklı olarak atmosfere salındığı tahmin edilmektedir. İl merkezinden geçen İzmir-Bursa-İstanbul ana ulaşım hattı üzerinde bulunan kavşaklarda trafik yoğunluğunun diğer kavşaklardan daha fazla ve dolayısıyla atmosfere verilen CO ve NOx kirleticileri ile yakıt tüketimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trafik, CO, NOx, Balıkesir, COPERT 


Keywords: