BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özer ERDOĞAN
BETA ÇEKİRDEKLENDİRİCİ AJANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ POLİPROPİLEN ÜZERİNE ETKİSİ
 
Literatürde ilk olacak olan çalışmamızda, geri dönüştürülmüş polipropilenin (G. D. PP) beta çekirdeklendiricili karışımlar ve kombinasyonları sistematik olarak incelenmiştir. %0.1’lik gibi düşük oranlarda ilave edildiğinde dahi ciddi etki gösterdiği bilinen «Beta Çekirdeklendirici Ajan»ın, taşıyıcı polimer içerisindeki dağılımının çok daha homojen olabilmesi için öncelikle; %10’luk beta çekirdeklendirici ajan ve %90 G. D. PP’den oluşan bir masterbatch üretilmiştir. Bu üretilen masterbatch “Beta Ç. MB.” olarak adlandırılmıştır. Üretilen, %10’luk Beta Ç. MB.; %1 (BT-2), %3 (BT-3), %5 (BT-4) ve %10 (BT-5)’luk oranlarda geri dönüştürülmüş polipropilen ile çift vidalı eş yönlü ekstrüder yardımıyla karışım edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, çentikli izod darbe test sonuçlarının ortalama %481’lik artış gösterdiği belirlenmiştir. Beta çekirdeklerinin DSC testlerinde yaklaşık olarak 1500C’lerde karakteristik erime eğrisi verildiği bilinmektedir [1]. DSC testlerinde yaklaşık olarak 1500C’lerde (Tm2) gözlemlenen erime eğrisi ile beta çekirdeklencilerin oluşumu belirlenmiştir. Aynı zamanda, DSC testlerinde kristalinizasyon sıcaklıklarındaki artış (Tc1) ve toplam yüzdesel kristalinitenin artması, beta çekirdeklerinin oluşumunu desteklemektedir. G. D. PP’nin kristalinizasyon sıcaklığı 120,340C iken %1’lik Beta Ç. MB. ilavesiyle 30C’lik bir artış ve toplam kristalinitede %8,86’lık artış belirlenmiştir. Beta kristalleri, merkezi çekirdekten radyal lameller şeklinde büyüyen bir yapı oluşturur. Bu özel yapı, kayma deformasyonunun kolay başlatılmasını ve yayılmasını sağlamaktadır. Böylelikle, enerji yayılımı artmaktadır ve özellikle darbe dayanımında mükemmel sonuçlar ortaya çıkmaktadır [2].

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Polimer, Polipropilen, Geri dönüştürülmüş Polipropilen, Karışım, Beta Çekirdeklendirici, Karakterizasyon. 


Keywords: