BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

A. Elif ATEŞ, Serdar AYDIN, M. İberia AYDIN, Damla ÖZAKTAÇ, Hüseyin SELÇUK
BOYA ÜRETİM ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN FOTO-FENTON YÖNTEMİYLE ARITILARAK GERİ KAZANILMASI
 
Nüfusa bağlı olarak sanayileşmedeki hızlı artış, su tüketimini artırdığından doğal su kaynaklarında giderek azalmaya neden olmaktadır. Bu sebeple çoğu endüstri, atıklarının su ve enerji üretimi ile yeniden kullanımına odaklanmaya başlamıştır. Su tüketimi yüksek endüstrilerden biri olan boya üretim endüstrisi koyu renkli, değişken pH'lı, yüksek KOİ ve toksik atık suya sahiptir. Birçok ticari boya üretim endüstrisinin atıksuları azo boyar maddeler, biyolojik olarak bozunmaya uygun olmayan ve boyama işleminden sonra atıksu içerisinde önemli miktarlarda kalabilecek çeşitli kimyasallar içermektedir. Konvansiyonel atıksu arıtma prosesleri bu tür bileşiklerin bozunmasını ve atıksuların detoksifikasyonunu gerçekleştiremediği için alternatif arıtıma yöntemlerinden olan Fenton araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak Fenton prosesi bazı boya türlerini parçalamak konusunda yetersiz kaldığı için UV ile geliştirilmiş olan Foto-Fenton prosesi boyalı atıksularda yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde tekstil endüstrisi atıksuyu koagülasyon, adsorpsiyon, ileri oksidasyon ve biyolojik arıtmayla arıtılmaktadır. Ancak boya üretim endüstrisi atıksularının arıtımıyla ilgili çalışma literatürde oldukça sınırlıdır. Boya üretim endüstrisi farklı tür ve renklerde boya ürettiği için tekstil endüstrisi atıksuyundan daha yüksek boya ve kimyasal içeren atıksuya sahiptir. Tekstil endüstrisi atıksularının ileri oksidasyon yöntemleri ile arıtımı oldukça yaygın olarak çalışılmaktadır. Yüksek renk içeriği, düşük pH ve yüksek KOİ değerleri ile tekstil endüstri atıksularına benzerlik gösteren boya üretim endüstrisi atıksularının Foto-Fenton yöntemiyle arıtılması çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boya Üretim Endüstrisi, FotoFenton, Geri Kazanım 


Keywords: