BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aytuğ TEKBAŞ, Nihal BEKTAŞ, Mesut TEKBAŞ
ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ YÜKSEK ORGANİK İÇERİĞE SAHİP ATIKSULARIN ÇEVRECİ BİR TEKNOLOJİ OLAN SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONU İLE GİDERİMİ
 
Gelişen dünyada nüfusun artmasıyla, alışkanlıklarımızın farklılaşması ve tüketimimiz artmaktadır. Tüketim toplumu endüstrinin gelişmesini sağlamış buda hayatımızı kolaylaştırmıştır ancak bu gelişme çevresel problemlerin artmasına neden olmuştur. Endüstriyel baca gazı emisyonların kontrolünde kullanılan sulu arıtma sistemlerinin baca gazlarını arıtırken emisyona neden olan kirleticileri su ortamına aldığında yüksek organik içeriğe atıksuları oluştururlar. Bu atıksular sahip konvansiyonel sistemlerle arıtılması zor atıksular olarak sınıflandırılabilir. Yüksek kirletici yüküne sahip bu atıksular konvansiyonel arıtma prosesleri ile arıtılması zor olduğundan genellikle yakma tesislerine bertrafa gönderilmektedir. bu atıksuların bertarafı için yakmaya alternatif çevreci bir teknoloji olan süperkritik su oksidasyonu prosesi (SKSO) ile arıtılması çalışılmıştır. Bu tür yüksek organik içeriğe sahip kirletici atıksuların yakma prosesi ile arıtılması sırasında karşılaşılaşılabilecek çevresel problemler veya ek baca gazı arıtım ve izleme sistemlerinin kurulmasını ortaya çıkaracaktır. Yakma proseslerine bir alternatif olarak geliştirilen SKSO prosesleri arıtma sırasında NOX, SOX ve klorlu gaz gibi emisyonlarının çıkmaması bunun yanında tehlikeli olan uçucu kül probleminin olmaması prosesi hem çevreci hem de yenilikçi bir proses olarak karşımıza çıkarmaktadır. Süperkritik su oksidasyonu bir oksidant yardımıyla 221 bar ve 374oC derecenin üzerindeki şartlarda süperkritik fazda gerçekleştirilen bir prosestir. Bu çalışmada hava kirliliği prosesi olan sulu filtrelere sularının farklı sıcaklık, basınç, zaman ve oksidant ilişkisi değerlendirilerek giderim verimleri incelenmiş optimum şartlarda toplam organik giderimi %99’ un üzerinde geldiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Süperkritik Su Oksidasyonu, Atıksu Arıtma, Elektrostatik Filtre Atıksuyu 


Keywords: