BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi ÖZEN, Gülşah ÇOBANOĞLU ÖZYİĞİTOĞLU
İSTANBUL ASYA YAKASINDA HAVADAKİ MİKROPLASTİK PARÇACIK KİRLİLİĞİNİN LİKEN BİYOİZLEME İLE ARAŞTIRILMASI
 
Sanayi ve teknolojinin gelişimi insan yaşamında kolaylık sağlamıştır. Ancak sanayi ürünlerinin artıklarının doğaya zarar vermekte ve çevre kirliliğinde artış yaşanmaktadır. Suda, havada ve toprakta kirlilikler oluşmaktadır. Plastik sanayisinin gelişimi plastik artıklarının artmasına sebep olmaktadır. Bu plastik parçalar doğada kalma süreleri değişkenlik gösterse de sonuç olarak mikroplastik denilen partiküllerin oluşumuna neden olmaktadır. Bu partiküller sudaki canlıların solunumlarını tıkayarak veya besin alımlarını engelleyerek ölümüne sebep olmaktadır. Sudaki mikroplastiklerin tespitinin planktonlar aracılığıyla yapıldığı çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Suyun buharlaşması ile su buharı şeklinde havaya karışan mikroplastikler çevreye atılan plastik atıklardan toprağa ve oradan havaya geçmesiyle hava kirliliğine sebep olmaktadır. Hava kirliliği insanlar da dahil olmak üzere yaşayan tüm organizmaların yaşamlarını ciddi etkilemektedir. Bu nedenle bu kirletici maddelerin tespit edilmesi ve önlem alınması gerekmektedir. Likenler alg ve mantarın simbiyoz ilişkisi ile meydana gelen ve hava kirliliğine duyarlı organizmalardır. Likenler tallus yapılarındaki morfolojik özellikleri sebebiyle hava kaynaklı kirleticileri (ağır metaller gibi) talluslarında biriktirme özelliğine sahiptir. Bu sebeple de talluslarındaki birikimleri ölçülebilen havadan gelen kirleticilere karşı biyoizleme aracı olarak kullanabilmektedir. Bu çalışma ile havadaki mikroplastik varlığının ve yoğunluğunun ilk defa İstanbul Asya yakasındaki çeşitli istasyonlardan toplanan liken örnekleri ile tespit edilmesi hedeflenmiştir. FT-IR analiz veri sonuçlarına göre İstanbul Asya yakasındaki Şile, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde mikroplastik yoğun olarak bulunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Mikroplastikler, Likenler, Biyomonitör 


Keywords: