BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK
İZMİT KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE TAŞIT ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
 
Günümüzde giderek artan araç sayısı trafikten kaynaklı ağır metal kirliliğini önemli bir araştırma konusu haline getirmiştir. Kirliliğin geri dönüşü çok zor olduğundan ve ekonomik maliyetinden dolayı kirlilik oluşmadan önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kirlilik belirleme çalışmaları son derece önemlidir. Bu çalışmada, İzmit Körfezi çevresindeki TEM Otoyolu, D-100 ve D130 gibi ana yollarda trafik kaynaklı ağır metal emisyonlarının miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2018 yılı "Trafik ve Ulaşım Bilgileri" raporundan 2018 yılına ait Kocaeli İli ana yollarındaki taşıt sayıları çıkarılmış ve emisyon faktörleri ile ağır metal emisyonları hesaplanmıştır. Çalışmada “akaryakıt tüketimini” baz alan Tier 1 emisyon faktörleri kullanılmıştır. Elde edilen emisyon sonuçları kullanılarak IDW yöntemi ve QGIS yazılımıyla ağır metallerin İzmit Körfezi çevresindeki dağılım haritaları elde edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; ağır metallerin Zn>Cr>Hg>Cu>Ni>As>Se>Cd sıralaması ile TEM Otoyolu Orhanlı-İzmit kesiminde toplamda 240, 93, 68, 63, 7, 2, 1, 1ppm, D-100’de 225, 85, 64, 58, 7, 2, 1, 1ppm ve D-130’da 149, 53, 40, 36, 4, 1, 1, 1 ppm seviyelerinde olduğu bulunmuştur. Çinko emisyon faktörünün yüksek olmasıyla ilişkili olarak diğer ağır metallere kıyasla oldukça yüksek bulunmuştur. TEM Otoyolunda en fazla ağır metal konsantrasyonuna neden olan araçlar ağır taşıtlar iken en az dizel hafif taşıtlardır. D-100 ve D-130 da ise metallere göre değiştiği; Cd, Ni, As’in en fazla benzinli araçlardan, Cu, Cr, Se, Zn ve Hg’nın ise en fazla ağır taşıtlardan meydana geldiği görülmüştür. Dağılım haritalarında, ağır metallerin Çayırova ve Gebze bölgesi ile Körfez ilçesi batı kısımlarını etkilemekte olduğu görülmüştür. İzmit Körfezi’nin de ağır metal konsantrasyonlarından kirlenebileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağır Metal, Hava Kalitesi, IDW Yöntemi, Trafik, Kocaeli 


Keywords: