BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Belgin KARABACAKOĞLU
KİMYASAL AKTİVASYONLA ORGANİK ATIKTAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ
 
Aktif karbon; üretiminde karbon içeren farklı hammaddelerin kullanılabildiği başta adsorpsiyon olmak üzere gaz filtrelerinde, evsel su arıtma cihazlarında, elektrokimya gibi farklı alanlarda değerlendirilebilen çok yönlü bir malzemedir. Son yıllarda kuru yemiş kabukları ve meyve çekirdekleri gibi organik atıklardan üretim ekonomik olmasının yanında atık dönüşümü açısından da önem kazanmıştır. Üreminde kimyasal ve fiziksel aktivasyon olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Kimyasal aktivasyon yüksek yüzey alanının yanında daha çeşitli yüzey grupları oluşturduğu için özellikle tercih edilir. Kimyasal aktivasyonda elde edilen aktif karbonun özelliğini başlıca kullanılan kimyasal madde, emdirme oranı ve aktivasyon sıcaklığı belirlemektedir. Bu çalışmada çörek otundan mekanik presle yağ üretiminin atığı olan pres kekinden aktivasyon ajanı olarak K2CO3 ve H3PO4 kullanılarak kimyasal aktivasyonla aktif karbon üretilmiştir. Kimyasal emdirme oranı 1:1 ve 2:1 olarak belirlenmiştir. 80 oC’ de geri soğutucu altında 2 saat süre ile kimyasal emdirme yapılan hammadde süzülüp yıkandıktan sonra 600 mL/dk azot akışı altında tüp fırın içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik reaktörde 10 oC/ dk ısıtma hızında 500 oC de karbonize edilmiştir. Elde edilen aktif karbonların yüzey grupları Boehm titrasyonu ile belirlenmiştir. Buna göre aktif karbonların K2CO3 kullanılarak yaklaşık %70 bazik yüzey gruplarına; H3PO4 ile yaklaşık %78 asidik yüzey gruplarına sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca reaktif bir boya (Deep Red) kullanılarak adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek adsorpsiyon kapasitesi olan 47,12 mg/g değerine 2:1 emdirme oranında H3PO4 kullanılarak üretilen aktif karbon ile ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Aktivasyon, Aktif Karbon, K2CO3 ve H3PO4 


Keywords: