BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan ALTUNDAŞ, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK
KOCAELİ TRAMVAY HATTI PROJESİNİN HAVA KALİTESİNE YAPTIĞI ETKİNİN MODELLENMESİ
 
Bu çalışmada Kocaeli İli’nin İzmit İlçesi’nde, toplu taşıma araçlarından tramvay ve yolcu otobüslerinin emisyon miktarları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında tramvay yatırımının devreye alınmadan öncesi ve alındıktan sonrası için sayısı ve güzergâhları değişen yolcu otobüslerinden kaynaklanan kirliliğin hava kalitesine yaptığı etki modellenmiştir. Çalışma alanı olarak, Haziran 2017’de faaliyete geçen tramvayın güzergâhını içine alan 9,20 km uzunluğunda ve yaklaşık 5,10 km2’lik bir alan seçilmiştir. Çalışmada tramvayın devreye alınmasından öncesi (2017 yılı) ve sonrası (2018 yılı) için, toplu taşıma otobüsleri kaynaklı CO, NMVOC, NOX, PM10, N2O ve NH3 emisyonlarının dağılım modellemesi yapılmıştır. EPA onaylı AERMOD modelleme programı kullanılarak kirlilik dağılım haritaları oluşturulmuştur. Yapılan modelleme çalışması ile max. konsantrasyonlar 2017 yılında CO, NMVOC, NOX, PM10, N2O ve NH3 için sırasıyla yıllık 861 µg/m3, 186 µg/m3, 3463 µg/m3, 88 µg/m3, 4,8 µg/m3, 1,2 µg/m3 olarak hesaplanmışken 2018 yılında sırasıyla yıllık 728 µg/m3, 160 µg/m3, 2952 µg/m3, 76 µg/m3, 4,1 µg/m3, 1 µg/m3 olarak hesaplanmıştır. Tramvayın devreye alınmadan önceki (2017 yılı) ve devreye alındıktan (2018) sonraki kirlilik haritaları incelendiğinde tramvay güzergâhını içine alan bölgedeki emisyonlarda azalma olduğu gözlenmiştir. Tramvay çalışmasının devreye alınmasına bağlı olarak bölgedeki toplu taşıma kaynaklı emisyonlarda CO için %16, NMVOC için %15, NOX için %15, PM için %14, N2O için %14 ve NH3 için %14 azalma tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Toplu Taşıma, Tramvay, Aermod 


Keywords: