BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu ERGÜN, Hakan PEKEY, Beyhan PEKEY, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK
KOKUNUN AERMOD DAĞILIM MODELİ İLE MODELLENMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ
 
Endüstriler proses türlerine ve hammaddelerine bağlı olarak koku kirliliğine sebep olabilmektedir. Nüfus artışı ile doğru orantılı olarak artan konut ihtiyacı doğrultusunda koku kaynaklarına yakın bölgelerde yerleşimin yaygınlaşması, endüstrilere yakın olan yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların koku kirliliğinden kaynaklanan şikâyetlerinin artması ile sonuçlanmaktadır. Koku kirliliği insanlar üzerinde kronik sağlık sorunlarına sebep olmamasına rağmen, insanların yaşam konforunu etkilediğinden ciddi bir çevre kirliliği problemi olarak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile Kocaeli de koku kirliliğine sebep olabilecek farklı endüstrilerin bulunduğu ve koku kirliliğinin zaman zaman yoğun olarak hissedildiği 3 noktadaki koku konsantrasyonunun AERMOD dağılım modeli aracılığıyla modellenerek, bölgenin hava kalitesinin koku kirliliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma ile fabrikaların yoğun olduğu bölgede belirlenen koku konsantrasyonları alansal kaynak olarak değerlendirilerek dağılım modellemesi ile birlikte yerleşim yerlerine etkisi sorgulanmıştır. Hava kalitesinin değerlendirilmesi çalışmalarında sık tercih edilen hava dağılım modelleme programlarından biri olan AERMOD, meteorolojik ve yüzeysel verileri kullanarak hava kirleticilerinin dağılımını hesaplamaktadır. Kokuya sebep olan alansal veya noktasal kaynakların koku emisyon değerleri kullanılarak, bölgeye ait meteoroloji ve yüzey verileri ile birlikte, kokunun hava kalitesini ne kadar boyutta etkilediği model üzerinde görülebilmektedir. Ayrıca seçilen alıcı noktasındaki kirletici konsantrasyonunun zamana bağlı değişimi de belirlenebilmektedir. Yapılan modelleme çalışması sonucu koku konsantrasyonunun fabrika bölgesine yakın bölgelerde daha yüksek değerlerde seyrederken, yerleşim yerlerine doğru düşük seviyelere ulaştığı gözlenmiştir. Yerleşim yerlerinde ayrıca yapılan koku konsantrasyon ölçümleri, modelin sonucunu değerlendirmede kullanılmıştır. Maximum konsantrasyonun zamana bağlı değişim grafiği çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koku Kirliliği, AERMOD Dağılım Modeli, Kocaeli 


Keywords: