BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hülya DEMİREL, Asude ATEŞ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK
SAPANCA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA TAŞIT ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
 
Kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri, canlı yaşamında potansiyel bir tehlikeye sahip olmaları, teknolojinin gelişimi ve nüfusun artışı ile birlikte kullanımının giderek artmasından ötürü ağır metal kirliliği, çevre kirlenmesi içinde gün geçtikçe artan bir öneme sahip olmaktadır. Birçok kaynağa sahip olmakla birlikte, önemli kaynaklarından biri taşıt araçlarıdır. Her yıl taşıt araç sayılarının artan miktarlarına bağlı olarak çok büyük miktarlarda ağır metal atmosfere bırakılmakta ve kirliliğe neden olmaktadır. Bu nedenle kirlilik belirleme çalışmaları son derece önemlidir. Bu çalışmada, ülkemizin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü’nün güneyinden geçen E80 Otoyolu ve kuzeyinden geçen D-100 Devlet yollarındaki trafik kaynaklı ağır metal emisyonlarının envanterinin çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, "Trafik ve Ulaşım Bilgileri" raporundan Sakarya İli ana yollarındaki taşıt sayılarının 2004-2018 yıllarına ait değişimleri çıkarılmış ve emisyon faktörleri ile ağır metal emisyonları hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında hesaplanan ağır metal emisyonları Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, Hg ve As emisyonları olup, hesaplamada “Air Pollutant Emission Inventory Guidebook” veri tabanında yer alan Tier 1 emisyon faktörleri kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda; Sapanca Gölü çevresindeki E-80 Otoyolu ve D-100 yollarında seyreden taşıt araç sayılarının ve türlerinin yıllara bağlı değişimleri ile bu değişimlere bağlı olarak değişen ağır metal emisyonları belirlenmiştir. Elde dilen bulgular sonucunda kirlilik değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Trafik, Ağır Metal, Emisyon Faktörü, Sakarya 


Keywords: