BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer Mert BAYRAKTAR, Atilla MUTLU
ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK KAYNAKLI GÜRÜLTÜ MODELLEMESİ
 
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Gürültü seviyeleri artış eğiliminde olduğunda, hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Kentlerdeki gürültü kirliliğinin en belirgin şekli trafik gürültüsüdür. Balıkesir ilinde şehir merkezinde bulunan ve en yoğun yaşam merkezi olan çalışma alanı içinde 262 konut, 1 okul, 1 cami, otobüs durakları mevcuttur. Çalışma alanında toplam 283 yapı bulunmaktadır. Çalışma alanı üzerinde bulunan Teknik Lise Caddesi şehir merkezinin en yoğun yaşam alanı olarak bilinmektedir. Teknik Lise Caddesi üzerinde belirli gün ve saatlerde araç sayımları yapılmıştır. Araç sayım değerleri ve yol özellikleri CadnaA programında değerlendirilerek çalışma alanı içinde gürültü haritaları oluşturulmuştur. CadnaA, karayolu ve demiryolu trafiğinin neden olduğu gürültü yayılımlarının hesaplanması ve değerlendirilmesi için geliştirilen bir programdır. Modellenen gürültü seviyeleri mevcut yasal yönetmeliklere göre yorumlanmıştır. Çalışma alanında bulunan en işlek cadde üzerinde olan bina cephesinde gündüz gürültü seviyesi 65 dBA yı aşmaması gerekirken 79,6 dBA olarak bulunmuştur. Ancak binaların yola olan uzaklıklarının artması ile beraber cephelere etki eden gürültü seviyesi azalmaktadır. Okul alanı içerisinde caddeye en uzak bina cephesinde gürültü seviyesi 49 dBA olarak tespit edilmiştir. Teknik Lise Caddesi üzerinde gündüz gürültü seviyeleri 75 – 85 dBA civarında olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak cadde üzerinde bulunan binalardan bir kaç yapı içeri doğru girildiğinde gürültü sınır seviyelerinin aşılmadığı tespit edilmiştir. Oluşturulan gürültü seviyeleri haritaları ve modeleme sonuçları detaylı oalrak çalışmada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gürültü,Trafik, CadnaA 


Keywords: