BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oğuzhan ALTUNDAŞ, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK
TRAFİKTE SEYREDEN ARAÇ SAYISININ DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN EMİSYON ORANLARININ KİRLİLİK DAĞILIMI: KOCAELİ ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada, yol güzergahlarındaki değişime bağlı olarak trafikten çekilen taşıt sayısının Kocaeli İli’nde hava kalitesine yaptığı etkinin modellenmesi amaçlanmıştır. 2016 yılının Temmuz ayında Osmangazi Köprüsü hizmete açılmış ve Körfez geçişini 2 saatten 6 dakikaya düşürmüştür. Köprü Kocaeli’de trafikte seyreden araç sayılarında değişime neden olmuştur. Bu nedenle çalışmada köprünün hizmete açılmasından öncesi (2015 yılı) ve sonrası (2017 yılı) için, Kocaeli İl’ndeki trafik kaynaklı NOX, SO2, CO, CO2, PM ve NMVOC emisyonlarının dağılım modellemesi yapılmıştır. Modelleme için EPA onaylı AERMOD modelleme programı kullanılmıştır. Yapılan modelleme çalışması ile max. konsantrasyonlar 2015 yılında SO2 , CO2 , PM10, NOX, CO ve NMVOC sırasıyla yıllık 0,8 µg/m3 , 112924 µg/m3 , 25 µg/m3 , 891 µg/m3 , 1150 µg/m3 ve 176 µg/m3 iken 2017 yılında sırasıyla 0,9 µg/m3 , 129073 µg/m3 , 29 µg/m3 , 945 µg/m3 , 1375 µg/m3 ve 209 µg/m3 olarak bulunmuştur. 2015 yılı ve 2017 yılı için kirlilik dağılım haritaları incelendiğinde, Osmangazi Köprüsü’nün kullanılması ile trafikte seyreden araç sayısının değişimine bağlı olarak İzmit Körfezi’nin doğu yönüne doğru kirlilik dağılımında azalma olduğu gözlenmiştir. Körfez bölgesindeki yüksek konsantrasyonların gözlendiği alanlarda emisyon azalmaları hesaplandığında yaklaşık olarak SO2 için %18, CO2 için %24, CO için %19, NMVOC için %15 PM10 için %23, NOX için %25 olarak bulunmuştur. 2015 yılında PM10 ve NOX hariç diğerlerinin, 2017 yılında ise bütün kirleticilerin (SO2, CO2, PM10, NOX, CO ve NMVOC) max. konsantrasyon değerlerinin Dilovası bölgesinde oluştuğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hava Kalitesi, Taşıt Kaynaklı Emisyonlar, AERMOD, Osmangazi Köprüsü 


Keywords: