BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Deniz İZLEN ÇİFÇİ
1- DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER