SÖZEL BİLDİRİLER

Ezgi TUNÇER, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
1- TÜRKİYE’ DE ÇEVRE ETIĞİ YAKLAŞIMLARI VE ETKILERİ

  Özet  
F. İlter TÜRKDOĞAN, Gürdal KANAT, Murat KORKMAZ
2- STATISTICAL EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL

  Özet  
Hürrem BAYHAN, F. İlter TÜRKDOĞAN, Gürdal KANAT, Merve ACAREL
3- SURFACE AND SUBSURFACE FLOW WETLAND TREATMENT FOR SMALL COMMUNITY WASTEWATER

  Özet  
Zehra Betül PEKERGİN, Mehmet Emin ARGUN
4- ATIK BİTKİSEL YAĞLARDAN ELDE EDİLEN BİYODİZEL ÜRETİMİ PROSES ARTIĞI OLAN HAM GLİSEROLÜN KONVANSİYONEL BİYOGAZ VE METAN ÜRETİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI
5- ŞEKER FABRİKASI ATIKSUYUNUN FE(III)/MNO2 KATALİZÖRÜ KULLANARAK HETEROJEN FENTON PROSESİ İLE ARITIMI

  Özet  
Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI
6- FOTO-FENTON PROSESİ İLE TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN RENK GİDERİMİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER