BİLİMSEL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

 

 

AÇILIŞ/OPENING

12 ARALIK/DECEMBER 2019

 

KAYIT/REGISTRATION : 9:15 -17:30

 

 

09:15 – 09:30

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. MUSTAFA DEMİR

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:45 – 12:00

 

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa TALAS

 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU

Sn: Özlem ÖZDİLEK ÖZKILIÇ

Sn: Yüksel MARAL

Sn: Mahmut CİHAN

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:00 – 13:00

 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA

 

(KONGREMİZDE POSTER BİLDİRİLER SÖZEL OTURUMLARDA SUNULMAK ZORUNDADIR. LÜTFEN ÇIKTI ŞEKLİNDE POSTER BİLDİRİ GETİRMEYİNİZ. PDF FORMATINDA FLAŞ DİSK İÇERESİNDE GETİRİNİZ)!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 13:00 – 14:45

Salon A/Saloon A                           

Oturum Başkanı(Head of Session)DOÇ. DR. ALPASLAN H. KUZUCUOĞLU

 

Alpaslan KUZUCUOĞLU

BİLGİ MERKEZLERİNDE ORTAM GÖZETİMİ

Beyza BERTAN, Nadir Savaş ÖTER

BİR KİMYASAL FELAKET ÜZERİNDEN ACİL DURUM YÖNETİM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

Burcu TAN, Uğur SELENGİL

5S SİSTEMİ VE CAM SEKTÖRÜNDEN ÖRNEK BİR UYGULAMA

Cihandar HASANHANOĞLU

ÖRGÜTSEL GÜVENLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK YAKLAŞIMININ ÖNEMİ VE BU KAPSAMDA VERİLEN DAVRANIŞ TEMELLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ

Cihandar HASANHANOĞLU

İŞ KAZALARINA KARŞI İŞLETMELERDE EMNİYET VE KAZA ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Duygu SEZEN POLAT

ASBEST ÇALIŞMALARINDA ALINABİLECEK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Müge PAÇAL, Neslihal SEMERCİ

SOLID REMOVAL CAPABILITY OF A WELL FORMED DYNAMIC MEMBRABE WITH THE ASSESSMENT OF ITS COMPONENTS

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 2

Saat ve Tarih/Dateand Time           : 12.12.2019 – 13:00 – 14:45

Salon B/Saloon B                           

Oturum Başkanı (Head of Session) PROF. DR. MUSTAFA TALAS

Elif GÖKÇİLOĞLU ÇULCU, Emre ERGİN

TÜRKİYE'DE MESLEK HASTALIKLARININ 2017 VERİLERİNE GÖRE SON ÜÇ YILDAKİ GELİŞİMİ

Handan DURMUŞ, Özlem YURTSEVER, Bahattin YALÇIN

ÇAY ENDÜSTRİSİNDE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI

Hasan SELİM, Beyza BERTAN

ÇALIŞMA ORTAMLARINA YÖNELİK RİSKLERİN KAPSAMLI VE SİSTEMATİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA

Hatice KURT, Beyhan PEKEY, Serap ARSAL YILDIRIM, Erkan SAYGI, Hüseyin SEZEK

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİS ÜNİTESİ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Hüseyin BOĞURCU, Melek ARDAHAN

VARDİYALI VE VARDİYASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DURUMLARI İLE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN

YENİ NESİL VE TEKNOLOJİK ZEMİN KAPLAMALARI: SPOR SALONLARINDAKİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN KULLANICI ÜZERİNDEKİ SOSYOLOJİK ALGISI

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 3

Saat ve Tarih/Dateand Time           : 12.12.2019 – 13:00 – 14:45

Salon C/Saloon C                            

Oturum Başkanı (Head of Session) DR. SELÇUK NAS

Murat TARAKCI

TIBBİ LABORATUVARLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Nadir Savaş ÖTER, Beyza BERTAN

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PAMUKLU ÜRÜN ÜRETİMİNDE Kİ RİSKLERİN ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Nadir Savaş ÖTER, Beyza BERTAN

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİYET ANALİZİ

Orkun DALYAN, Hatice DALYAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞMA İZİN PROSEDÜRÜNÜN ÖNEMİ

Orkun DALYAN, Hatice DALYAN

İŞ KAZASI RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Selçuk NAS, Remzi FIŞKIN

GEMİADAMLARI İŞ KAZASI VERİLERİNİN TANIMLAYICI VE İLİŞKİSEL ANALİZİ

Berrin TOPUZ

ARITMA TESİSİ ATIK ÇAMURU KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDE AĞIR METAL GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI

 

OTURUM /SESSION                                   : 4

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 13:00 – 14:45

Salon D / Saloon D                         

Oturum Başkanı (Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. ULVİYE POLAT

 

Mehmet Fatih SEYHAN,Münevver YAKUT

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LABORATUVARLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEK HÜCRE KÜLTÜR LABORATUVAR ÇALIŞMASI

Sarp Utku AYDENİZ, Reşit ERÇETİN

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sertaç ZÖHRA

HASTANE AMELİYATHANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Tülay ERKAN ŞAHİN, Reşit ERÇETİN

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL 

İŞ KAZALARI VE SAHA DENETİM SONUÇLARININ RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KULLANIMI

Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL

ÇOK KRİTERLİ RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI İÇİN TEHLİKELERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Abdurrahman AYDIN, Ali ÖZTÜRK

ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN DEKANTÖRLER VE ATIK SU ÇAMURLARININ TEKRAR KULLANIMININ İNCELENMESİ

 

OTURUM /SESSION                                   : 5

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 15:00 – 16:15

Salon A / Saloon A                         

Oturum Başkanı (Head of Session)DR. ÖĞR. ÜYE. YELİZ MERCAN

 

Kübra ŞEN, Yeliz MERCAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

Yeliz MERCAN, Gökçe ÇAKMAK

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Özcan ÖNEY, Selçuk SAMANLI

TÜRKİYE’DE MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE SEKTÖRDEKİ ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeliz MERCAN, M. Ali ÇAKIR

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE SAĞLIK FARKINDALIKLARININ SAPTANMASI

Suat DOĞAN

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERININ İŞ GÜVENLIĞI AÇISINDAN RISK DEĞERLENDIRMESI: ÇANAKKALE İLINDE BIR UYGULAMA(POSTER SUNUM)

Özcan DİKME

METAL VE PLASTİK KARIŞIMINDAN OLUŞAN KABLOLARIN GERİ DÖNÜŞÜM PROSESLERİNDE YAŞANAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI ÜZERİNE ÖNERİLER(POSTER SUNUM)

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 6

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 15:00 – 16:15

Salon B / Saloon B                         

Oturum Başkanı (Head of Session)PROF. DR. MUSTAFA DEMİR

 

Tuğçe EKİCİ, Soner ÇELEN, Esra TINMAZ KÖSE

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURUNUN İNCE TABAKA KURUTULMASININ MATEMATİKSEL MODELLEMESİ

A. Elif ATEŞ, Serdar AYDIN, M. İberia AYDIN, Damla ÖZAKTAÇ, Hüseyin SELÇUK

BOYA ÜRETİM ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNUN FOTO-FENTON YÖNTEMİYLE ARITILARAK GERİ KAZANILMASI

A.Elif ATEŞ

CHLORELLA SP VE BOTRYOCOCCUS BRAUNİİ MİKROALGLERİNDEN BİYODİZEL ÜRETİM VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Aytuğ TEKBAŞ, Nihal BEKTAŞ, Mesut TEKBAŞ

ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ YÜKSEK ORGANİK İÇERİĞE SAHİP ATIKSULARIN ÇEVRECİ BİR TEKNOLOJİ OLAN SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONU İLE GİDERİMİ

Begüm TİKENCELİ, Güleda ÖNKAL ENGİN, Abdülkadir ÇAĞLAK, Sezgin BAKIRDERE

4 TERT OKTİLFENOL VE Dİ-N OKTİL FTALATIN MEMBRAN BİYOREAKTÖRDE GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

Belgin KARABACAKOĞLU

KARBON FİBER KATOT KULLANILARAK PEROKSİ-KOAGÜLASYON YÖNTEMİYLE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİ

 

OTURUM /SESSION                                   : 7

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 15:00 – 16:15

Salon C / Saloon C                         

Oturum Başkanı (Head of Session)PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

Belgin KARABACAKOĞLU

KİMYASAL AKTİVASYONLA ORGANİK ATIKTAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ

Berna KAVACIK, Deniz DÖLGEN, M. Necdet ALPASLAN

ARSENİK ARITIMINDA KULLANILAN MODİFİYE ADSORBAN MALZEMELER

Burcu ERGÜN, Hakan PEKEY, Beyhan PEKEY, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

KOKUNUN AERMOD DAĞILIM MODELİ İLE MODELLENMESİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Elif Aysu ÖZKÖK, Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU (ÇOBANOĞLU)

İSTANBUL İLİ ANADOLU YAKASI HAVA KALİTESİNİN BİYOMONİTÖR LİKENLER İLE İZLENMESİ

Emine Can GÜVEN

İÇME SULARINDAKİ POTANSİYEL TEHLİKE: MİKROPLASTİKLER

Emine Can GÜVEN

ATIKSUDAKİ MİKROKİRLETİCİLERİN BERTARAFI ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Emine Can GÜVEN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SERA GAZI EMİSYONLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

OTURUM /SESSION                                   : 8

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 15:00 – 16:15

Salon D / Saloon D                         

Oturum Başkanı (Head of Session)DOÇ. DR. ALPASLAN H. KUZUCUOĞLU

 

Ertuğrul GÜLEZ , Aykan KARADEMİR

SIFIR ATIK KAVRAMININ TOPLUM TARAFINDAN BİLİNİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Ezgi ÖZEN, Gülşah ÇOBANOĞLU ÖZYİĞİTOĞLU

İSTANBUL ASYA YAKASINDA HAVADAKİ MİKROPLASTİK PARÇACIK KİRLİLİĞİNİN LİKEN BİYOİZLEME İLE ARAŞTIRILMASI

Hülya DEMİREL, Asude ATEŞ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK

SAPANCA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA TAŞIT ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Hülya DEMİREL, Asude ATEŞ, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK, Rabia KÖKLÜ, Hüseyin ALTUNDAĞ, Bülent ŞENGÖRÜR

SAPANCA GÖLÜ HAVZASINDA TOPLAM (BULK) BİRİKİM ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamuran KÜRKLÜ, Emine SAYILGAN

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL NUMUNESİNDEN FE, AL, CA, MG ELEMENTLERİNİN PRESİPİTASYON YÖNTEMİ İLE GERİ KAZANIMI

Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Çetin YAMAN, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER

ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN SİGARA TÜKETİMİ: SPOR AKTİVİTELERİ YAPAN BİREYLER ÜZERİNDE BİR SOSYOLOJİK ÇALIŞMA

 

OTURUM /SESSION                                   : 9

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 16:30 – 17:45

Salon A / Saloon A                         

Oturum Başkanı (Head of Session)DOÇ. DR. ŞENAY Ç. DOĞRUPARMAK

 

Murat SOLAK, Ahmet AKBURAK

MAYA ENDÜSTRİSİ ULTRAFİLTRASYON FİLTRAT ATIKSUYUNDAN RENK GİDERİMİ FENTON OKSİDASYONU

Murat ÖZOCAK

BİTKİSEL ATIKLARIN TIBBİ VE AROMATİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN GERİ KAZANIM OLANAKLARI

Murat ÖZOCAK

YERALTI VE YERÜSTÜ SULARINA HAYVANSAL KAYNAKLI ATIKLARIN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM OLANAKLARI

Oğuzhan ALTUNDAŞ, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

TRAFİKTE SEYREDEN ARAÇ SAYISININ DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN EMİSYON ORANLARININ KİRLİLİK DAĞILIMI: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK

İZMİT KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE TAŞIT ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK

TAŞIT KAYNAKLI KİRLİLİK DAĞILIMININ CALROADS MODELİ İLE BELİRLENMESİ

Mücahit BAYAM, Şenay Ç. DOĞRUPARMAK

KOCAELİ TRAMVAY HATTI PROJESİNİN HAVA KALİTESİNE YAPTIĞI ETKİNİN MODELLENMESİ

Tuğçe KAAN, Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU ÇOBANOĞLU

SALDA GÖLÜ (BURDUR) ÇEVRESİNDEKİ LİKEN ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE BİYOİNDİKATÖR TÜRLERLE HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ(POSTER SUNUM)

Özer ERDOĞAN

BETA ÇEKİRDEKLENDİRİCİ AJANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ POLİPROPİLEN ÜZERİNE ETKİSİ

Erol DEDE

HAVACILIKTA YER HİZMETLERİNDE ISG

 

OTURUM /SESSION                                   : 10

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 16:30 – 17:45

Salon B / Saloon B                         

Oturum Başkanı (Head of Session)PROF. DR. SEVİL YÜCEL

 

Selen ŞENAL, Sevil YÜCEL

ATMOSFERDE SERA ETKİSİ YARATAN CO2’İN FİKSASYONU İLE MİKROALGLERDEN BİYODİZEL ELDESİ

Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN

BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AHŞAP ATÖLYESİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMLERİ VE ÇALIŞANLARA OLASI ETKİLERİ

Tuğçe EKİCİ, Esra TINMAZ KÖSE, Soner ÇELEN

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ KURUTULMASINDA FARKLI TİP KURUTUCULARIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Wafa BACCOUCH, Hande SEZGİN, Ipek YALÇIN-ENİS, Adel GHITH, Wafa MILED, Fayala FATEN

ENHANCED FIBER-MATRIX INTERFACE OF WASTE COTTON FIBER REINFORCED EPOXY COMPOSITES

İpek YALÇIN-ENİŞ, Hande SEZGİN

TURNING PLASTIC WASTES INTO TEXTILE STRUCTURES

Ömer Mert BAYRAKTAR, Atilla MUTLU

ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİK KAYNAKLI GÜRÜLTÜ MODELLEMESİ

Ömer Mert BAYRAKTAR, Atilla MUTLU

BALIKESİR ŞEHIR MERKEZINDE TRAFIK KAYNAKLI HAVA KIRLILIĞI SEVIYELERININ ANALIZI

 

OTURUM /SESSION                                   : 11

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.12.2019 – 16:30 – 17:45

Salon C / Saloon C                         

Oturum Başkanı (Head of Session)PROF. DR. MUSTAFA TALAS

 

Li WANG

THE EFFECT OF AIR POLLUTION ON WORKING AND HUMAN PSYCHOLOGY: CHINA EXAMPLE

Marjolein ELINGS

THE EFFECT OF GREEN NATURE AND BOTANICAL GARDENS ON LIFE QUALITY

Thomas A. EDGE

WATER POLLUTION AND HUMAN HEALTH: AN APPLIED STUDY

Roderick J. LAWRENCE

IMPORTANCE ATTACHED TO HUMAN HEALTH AMONG SECTORAL APPROACHES

Ali AKBAR AZİMİ

SAFE USE AND SUPERVISION OF WORK EQUIPMENTS

Allan FRANKEL

THE EFFECT OF HIGH VOLUME ON WORKING AND HUMAN HEALTH

Gabrielle LENGENDRE

SAFE EVACUATION AND TRAINING IN BIG SCALE ENTERPRISES 

Anita C. PRYOR

WASTE MANAGEMENT AND SIGNIFICANCE OF ENVIRONMENTAL HEALTH