SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serden BAŞAK, Kazım Onur DEMİRARSLAN
 


Keywords:BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AHŞAP ATÖLYESİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMLERİ VE ÇALIŞANLARA OLASI ETKİLERİ
 
Gürültü çevresel bir kirlilik kaynağı olması dışında çalışanlar üzerine; fiziksel (işitme kayıpları), fizyolojik (kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeği büyümesi vb.), psikolojik (sinir bozukluğu, korku, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama vb.) ve performansları üzerine etkileri vardır. Gürültü düzeyi ölçü birimi desibeldir (dB). İnsan kulağının duyabildiği en düşük sese “işitme eşiği” denir. İşitme eşiği ses şiddeti 0 dB’dir. “Ağrı eşiği” ise kulağın daha fazla ses şiddetine dayanamadığı değeri belirtir ki bu değer 140 dB’dir. 28 Temmuz 2013 ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği’nde çalışanlarda maruziyet eylem ve maruziyet sınır değerleri gösterilmektedir. Buna göre, en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A)’dir. En yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A) ve maruziyet sınır değeri ise 87 dB(A) olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada bir ahşap atölyesindeki ses düzeyleri ölçülmüş ve atölyenin gürültü haritası çıkarılmıştır. Atölyede gerçekleştirilen ölçümler tripod üzerinde, ISO 1996-I ve 1996-II standartları gözetilerek, standartlara uygun Tip-1 cihazla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre aletler yoğun çalışmıyorlarken bile anlık 92,2 dB(A) değeri ölçülmüştür. Ölçüm süresindeki ortalama veriyi gösteren Leq değerleri ve Gürültü Yönetmeliği değerleri karşılaştırıldığında, cihazlar çalışırken çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) takmalarının yasal zorunluluk olduğu görülmektedir. Kulaklıkların seçiminde ortam gürültüsüne ve çalışanların ergonomisine uygun tipte belirlenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca kulaklık takılması ile ilgili çalışanların bilgilendirilmesi, cihazlar çalışırken kulaklıkların çıkartılmaması, atölye girişinden idari ofislere kadar bir koridor yapılarak gelen ziyaretçilerin bu gürültüden etkilenmemesini sağlamak veya onlara da kulaklık vermek, atölye giriş kapısından itibaren gerekli yerlere gürültü ve kulaklık takılmasıyla ilgili uyarıcı işaret ve yönlendirmelerin asılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahşap Atölyesi, Gürültü, Sağlık, Çevre, Etki