SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Belgin KARABACAKOĞLU
 


Keywords:KARBON FİBER KATOT KULLANILARAK PEROKSİ-KOAGÜLASYON YÖNTEMİYLE REAKTİF BOYAR MADDE GİDERİMİ
 
Elektrokimyasal ileri yükseltgenme süreçleri arasında yer alan peroksi-koagülasyon; elektro-Fenton ve koagülasyon yöntemlerinin birleşimidir. Bu süreçte demir veya paslanmaz çelik anot kullanılarak yerinde Fe2+ iyonu üretimi gerçekleşirken karbon katotta oksijen eşliğinde hidrojen peroksit oluşur. Çözeltide ise Fe2+ iyonu ve H2O2 tepkimesinden oldukça güçlü bir yükseltgeyici ajan olan hidroksil radikalleri ile Fe3+ açığa çıkar. Hidroksil radikalleri kirleticileri yükseltgeyerek giderirken çözeltide oluşan Fe(OH)3 ise kogülasyon ile bu arıtıma destek sağlar. Bu yöntem özellikle organik kirleticilerin gideriminde oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, peroksi-koagülasyon yöntemi ile tekstil endüstrisinde kullanılan reaktif bir azo boyar maddenin (Deep Red, CI 12350) uzaklaştırılmasının etkinliği araştırılmıştır. Bunun için 100 mg/L derişiminde boya çözeltisi kullanılmıştır. Elektrokimyasal reaktörde DC güç kaynağına bağlı 5x6 cm boyutlarında demir anot ve karbon fiber katot kullanılmış ve katot yakınına küçük bir pompa aracılığıyla sürekli hava verilmiştir. Kesikli olarak 250 mL çözelti ile yürütülen deneylerde başlangıç pH değeri (2-3), gerilim(7,5-12,5 V), elektroliz süresi (15-90 dk) ve destek elektolit (Na2S04) miktarının (0,156-0,312 g) boya giderim verimi ve enerji tüketimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değişkenlerin optimum koşulları pH 2, Na2S04 ilavesi 0,156 g, gerilim 7,5 V ve elektroliz süresi 75 dk olarak belirlenirken bu değerlerde giderim verimi %72,5 ve enerji tüketimi 3,38 Wh/L’ dir. Uygulanan gerilimin 12,5 V’ a çıkmasıyla boya giderimi %83,6’ ya yükselirken enerji tüketimi 22,5 Wh/L’ ye çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peroksi-Koagülasyon, Boya Giderimi, Elektro-Fenton