KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ (ITU)

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER (YTU)

Prof. Dr. Gülen İSKENDER (ITU)

Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ (IU)

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Bülent EKER (NK)

Prof. Dr. Cengiz ANIK (MU)

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN (EAU)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (MU)

Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ (IU)

Prof. Dr. Ümran SEVİL (EU)

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (IYYU)

Doç. Dr. Çagatayhan B. ERSU (CU)

Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN (YTU)

Doç. Dr. Gülsüm YILMAZ (IU)

Yrd. Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ (ITU)

Prof. Dr. Selva ÇAVUŞ (IU)

Doç. Dr. Beyhan KOCADAĞISTAN (EAU)

Doç. Dr. Nurtaç ÖZ (SU)

Yrd. Doç. Dr. Sevgi GÜNEŞ DURAK (NHBVU)

Dr. Bahar İKİZOĞLU (YTU)

Dr. Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL (IU)

Dr. Suna ÖZDEN ÇELIK (NKU)

 

 

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA

Prof. Dr. Gülen İSKENDER (ITU)

Yrd. Doç. Dr. Aslı Seyhan ÇIĞGIN (AU)

Yrd. Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)

Dr. Esra Billur BALCIOĞLU (IU)

Arş. Gör. Öykü MUTLU SALMANLI (ITU)

 

KONGRE SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)

Dr. Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL (IU)

Yük. Müh. Gökhan BALCIOĞLU (IU)

Yük. Müh. Yasemin ALTINTAŞ (IU)

Arş. Gör. Mertol TÜFEKCI (ITU)