KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

 

KONGRE YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Bülent EKER (NK)

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (IYYU)

 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU